המסמך המבוקש אינו קיים

המסמך המבוקש אינו קיים

Cleanroom Stool - with Foot-Ring

LxWxH (mm) 700x700x550-800
LxWxH (inches) 28x28x 22 - 32
Cat.No PCKD0528

Cleanroom Stool

LxWxH (mm) 700x700x410-600
LxWxH (inches) 28x28x 16 - 24
Cat.No PCKD0520